• برگزاری جلسه آموزشی دوره تخصصی وحدت رویه در تالار تشریح در استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی دوره تخصصی وحدت رویه در تالار تشریح در استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی دوره تخصصی وحدت رویه در تالار تشریح در استان هرمزگان

   روز پنج شنبه مورخ 5دی ماه 1398 جلسه آموزشی دو روزه با حضور روسای ادارات پزشکی قانونی وکلیه پزشکان مرکز استان در محل دفتر مدیر ...

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   روز جمعه مورخ 29آذر 1398 جلسه آموزشی با حضور روسای ادارات پزشکی قانونی وکلیه پزشکان مرکز استان در محل دفتر مدیر کل پزشکی قانونی ...

   گرامیداشت هفته وحدت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته وحدت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته وحدت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزشنبه مورخ 25آبان 98 مراسم گرامیداشت هفته وحدت در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار گردید.

  • فرم ها و فرآیندها

  • آخرین به روزرسانی : 1398/10/20 19:11