• گرامیداشت هفته وحدت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته وحدت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته وحدت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزشنبه مورخ 25آبان 98 مراسم گرامیداشت هفته وحدت در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار گردید.

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   در24 آبان ماه 98 جلسه آموزشی با حضور روسای ادارات پزشکی قانونی وکلیه پزشکان مرکز استان در محل دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان ...

   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   در6 ماه نخست سال 98 دوهزارو 388 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در ...

  • فرم ها و فرآیندها