• کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   در6 ماه نخست سال 98 دوهزارو 388 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در ...

   مرگ8نفر بر اثر غرق شدگی طی 6ماهه نخست سال98

   مرگ8نفر بر اثر غرق شدگی طی 6ماهه نخست سال98

   مرگ8نفر بر اثر غرق شدگی طی 6ماهه نخست سال98

   در6 ماهه اول سال جاری 8نفر بر اثر غرق شدگی در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند.

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزپنج شنبه11مهرماه98 دکتر مسجدی ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از واحد های مختلف اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان ...

  • فرم ها و فرآیندها