• نظام جامع پشتیبانی

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • افزایش آمارهفت ماه نزاع در استان

   افزایش آمارهفت ماه نزاع در استان

   افزایش آمارهفت ماه نزاع در استان

   در7ماه نخست سال 97 سه هزارو 187 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در ...

   مرگ16نفر بر اثر غرق شدگی طی 7ماهه نخست سال97

   مرگ16نفر بر اثر غرق شدگی طی 7ماهه نخست سال97

   مرگ16نفر بر اثر غرق شدگی طی 7ماهه نخست سال97

   در7 ماهه اول سال جاری 16نفر بر اثر غرق شدگی در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند.

    افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   در 7 ماهه نخست امسال دو هزارو 402نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در ...

  • فرم ها و فرآیندها