• مدیران ستادی و مراکز

   استان هرمزگان
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر سید جواد میرهادی مدیر کل 076 33313008 33313005
   دکتر حسین جوادی وثیق سرپرست معاونت پزشکی اداره کل 076 32220337 33313005
   عبدالجبار صالحی مسئول دفترو مسئول روابط عمومی 076 33313008 33313005
   سمیه خوجه پناه
   امور مالی
   076 33313009 33313005
   بیتا قمری
   اموراداری 076 33313002 33313005
   حمید ملا نیمه کار کارپرداز 076 33313010 33313005
   نازیلا شیخ پور کارشناس آموزش -مسئول هماهنگی کمیسیون 076 32252890 33313005
   محمد ارشاد کامرانی مسئول انفرماتیک- و مسئول آمار 076 33353477 33353477
   حبیبه اسلامی تلفنخانه 076 33340897 33313005
   آدرس: بندرعباس- خیابان آیت الله مدرس- جنب اداره آگاهی –اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان کدپستی: 7914914815
   شهرستان ها
   مرکز آموزشی و پژوهشی تالار تشریح پزشکی قانونی استان هرمزگان
   دکتر فاضل پرتابیان سرپرست مرکز آموزشی و پژوهشی تالار تشریح پزشکی قانونی استان 076 33377931 33377933
   آدرس: بندرعباس- باغو- مستقر در بهشت زهرای بندرعباس کدپستی: 7933173515
   شهرستان کیش (غیر فعال)

   پزشکی قانونی کیش 076 44431399
   آقای سیدمحمد میرنظری کارمند
   44431399 44431399
   آدرس: کیش منطقه صفین- جنب کمیته امام خمینی (ره) کدپستی: 7941644645
   شهرستان قشم
   دکتر محمدرضا اسلامی رئیس 076 35244777 35244777
   آدرس: قشم- میدان امام قلی خان- سایت نخل زرین- خیابان گلستان کدپستی: 7951614165
   شهرستان رودان
   دکتر غلامعلی خجندی رئیس 076 42883277 42883277
   آدرس: رودان- بلوار امام خمینی(ره)- جنب اداره منابع آب کدپستی: 7991663491
   شهرستان میناب
   دکتر محمد رحیمی رئیس 076 42223121 42223121
   آدرس: میناب- بلوار امام خمینی(ره)- درمانگاه چمران کدپستی: 7981679987
   شهرستان بستک
   دکتر حسن مدنی رئیس 076 44323939 44323939
   آدرس: بستک- بلوار امام خمینی(ره)- جنب بانک ملی کدپستی: 7961633169