• افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

    افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   در 7 ماهه نخست امسال دو هزارو 402نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در سال 96 که تعداد مراجعین تصادف دو هزارو 20 بود، 18.9درصد افزایش یافته است.

   در 7 ماهه نخست امسال دو هزارو 402نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در سال 96 که تعداد مراجعین تصادف دو هزارو 20 بود، 18.9درصد افزایش یافته است.

   به گفته دکتر میرهادی مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان، از کل مراجعین تصادف در هفت ماهه اول سال97 ، یک هزارو 693نفر مرد و 709 نفر زن بودند. این در حالی است که در هفت ماهه سال96 ،یک هزارو 527 نفر از مراجعین تصادف به ادارات پزشکی قانونی استان مرد و 493نفر زن بودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: