• افزایش آمارهفت ماه نزاع در استان

   افزایش آمارهفت ماه نزاع در استان

   افزایش آمارهفت ماه نزاع در استان

   افزایش آمارهفت ماه نزاع در استان

   در7ماه نخست سال 97 سه هزارو 187 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد مراجعین نزاع سه هزارو 138 نفر بود،1.56درصد افزایش یافته است.

   در7ماه نخست سال 97 سه هزارو 187 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد مراجعین نزاع سه هزارو 138 نفر بود،1.56درصد افزایش یافته است.

   به گفته دکتر میرهادی مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان، از کل مراجعین نزاع در7ماهه اول 97 ،دو هزارو 128 نفر مرد و یک هزارو 59 نفر زن بودند. این در حالی است که در مدت مشابه سال 97 از سه هزارو 138 نفر مراجعین نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان ، دو هزارو 139نفرمرد و 999نفر زن بودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: