• برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان پزشکی قانونی استان

   برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان پزشکی قانونی استان

   برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان پزشکی قانونی استان

   برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان پزشکی قانونی استان

   در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی و با توجه به صورتجلسه کمیته فرهنگی این اداره کل، اردوی فرهنگی به منظور آشنایی با فرهنگ،آداب و رسوم ودیدن آثار تاریخی جزیره هرمز برگزار گردید.

   در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی و با توجه به صورتجلسه کمیته فرهنگی این اداره کل، اردوی فرهنگی به منظور آشنایی با فرهنگ،آداب و رسوم ودیدن آثار تاریخی جزیره هرمز برگزار گردید.

   این اردو در دوبخش آقایان در تاریخ 9/9/97 و خانم ها در تاریخ 16/9/97 به صورت یک روزه برگزار گردید.

   در این دو بازدید یک روزه جداگانه همکاران اداره کل به همراه یک نفر از اعضای خانواده شان شرکت نمودند ودیدن از دره مجسمه ها ،قلعه پرتغالی ها ، ساحل فرش خاکی ، غار مراقبه یا سکوت ، دره سکوت یا الهه نمک از جمله برنامه های این اردو بود و در انتها نیز همکاران با نهار سنتی مردمان جزیره هرمز پذیرایی شدند.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: