• برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   روز جمعه مورخ 14/10/97 جلسه آموزشی با حضور روسای ادارات پزشکی قانونی وکلیه پزشکان مرکز استان در محل دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار شد.

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   روز جمعه مورخ 97/10/14 جلسه آموزشی با حضور روسای ادارات پزشکی قانونی وکلیه پزشکان مرکز استان در محل دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار شد.

   در این جلسه که با حضور دکتر میر هادی مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان ،دکتر نیشابوری متخصص چشم پزشکی و آقای دکتر صالحی پور فوق تخصص شبکیه وکلیه پزشکان اداره کل تشکیل شد ، درخصوص موضوعات قانونی مربوط به مبحث چشم پزشکی از جمله بررسی صدمات تروماتیک و غیر تروماتیک چشم، بررسی حدت بینایی و فیلد بینایی و نقص عضوی های مربوطه بحث و تبادل نظر گردید.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: