• افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

    افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   در 10 ماهه نخست امسال سه هزارو 341نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین تصادف دو هزارو 6 نفر بود، 26.6 درصد افزایش یافته است.

   در 10 ماهه نخست امسال سه هزارو 341نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین تصادف دو هزارو 639 نفر بود، 26.6 درصد افزایش یافته است.

   به گفته دکتر میرهادی مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان، از کل مراجعین تصادف در 10 ماهه اول سال97 ، دوهزارو 345نفر مرد و 996 نفر زن بودند. این در حالی است که در ده ماهه نخست سال96 ،یک هزارو 979 نفر از مراجعین تصادف به ادارات پزشکی قانونی استان مرد و 660نفر زن بودند.

   این گزارش می افزاید: در دی ماه سال 97 نیز آمار مراجعین تصادف با 72درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 96به 351مورد رسیده است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: