• افزایش آمارده ماه نزاع در استان

   افزایش آمارده ماه نزاع در استان

   افزایش آمارده ماه نزاع در استان

   افزایش آمارده ماه نزاع در استان

   در10ماه نخست سال 97 چهارهزارو645 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین نزاع چهارهزارو429نفر بود،4.8درصد افزایش یافته است.

   در10ماه نخست سال 97 چهارهزارو645 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین نزاع چهارهزارو429نفر بود،4.8درصد افزایش یافته است.

   به گفته دکتر میرهادی مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان، از کل مراجعین نزاع در10ماهه اول 97 ،سه هزارو129 نفر مرد و یک هزارو 516 نفر زن بودند. این در حالی است که در مدت مشابه سال 96 از چهار هزارو 429نفر مراجعین نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان ، سه هزارو23نفرمرد و یک هزارو 406نفر زن بودند.

   این گزارش می افزاید:در دی ماه سال 97 نیز آمار مراجعین نزاع با 17.6درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 96به 513مورد رسیده است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: