•  
  • فهرست اخبار
   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   کاهش آمار شش ماه نزاع در استان

   در6 ماه نخست سال 98 دوهزارو 388 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 97 که تعداد مراجعین نزاع دو هزارو 632نفر بود،9.2 درصد کاهش یافته است.

   مرگ8نفر بر اثر غرق شدگی طی 6ماهه نخست سال98

   مرگ8نفر بر اثر غرق شدگی طی 6ماهه نخست سال98

   مرگ8نفر بر اثر غرق شدگی طی 6ماهه نخست سال98

   در6 ماهه اول سال جاری 8نفر بر اثر غرق شدگی در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند.

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   بازدید ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزپنج شنبه11مهرماه98 دکتر مسجدی ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور از واحد های مختلف اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان بازدید کرد.

   گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروز سه شنبه شنبه 2مهرماه 98 مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار گردید.

   گرامیداشت دهه ولایت و امامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت دهه ولایت و امامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت دهه ولایت و امامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزدوشنبه 28تیرماه 98 مراسم گرامیداشت دهه ولایت و امامت در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار گردید.

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   برگزاری جلسه آموزشی پزشکان در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

   روز جمعه مورخ 28/04/97 جلسه آموزشی با حضور روسای ادارات پزشکی قانونی وکلیه پزشکان مرکز استان در محل دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار شد.

   گرامیداشت دهه کرامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت دهه کرامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   گرامیداشت دهه کرامت در پزشکی قانونی استان هرمزگان

   درروزیکشنبه مورخ 23تیر 98 مراسم گرامیداشت دهه کرامت در اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان برگزار گردید.

   افزایش آمارده ماه نزاع در استان

   افزایش آمارده ماه نزاع در استان

   افزایش آمارده ماه نزاع در استان

   در10ماه نخست سال 97 چهارهزارو645 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین نزاع چهارهزارو429نفر بود،4.8درصد افزایش یافته است.

    افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   افزایش مصدومین حوداث رانندگی در استان

   در 10 ماهه نخست امسال سه هزارو 341نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به ادارات پزشکی قانونی استان هرمزگان مراجعه کردند، این رقم در مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین تصادف دو هزارو 6 نفر بود، 26.6 درصد افزایش یافته است.

   مرگ24نفر بر اثر غرق شدگی طی 10ماهه نخست سال97

   مرگ24نفر بر اثر غرق شدگی طی 10ماهه نخست سال97

   مرگ24نفر بر اثر غرق شدگی طی 10ماهه نخست سال97

   در10 ماهه اول سال جاری 24نفر بر اثر غرق شدگی در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار